Pakiet edukacyjny dla migrujących rodziców

Pakiet edukacyjny dla migrujących rodziców

Instytucja edukacyjna Oświatowiec-Łódź sp. z o.o. jest partnerem projektu europejskiego (akcja Grundtvig-Partnership) pt: Pakiet edukacyjny dla migrujących rodziców (Creating of educational services for migrant parents).
Pomysł projektu pochodzi od nauczycieli i pracowników socjalnych, którzy chcieli pomóc dzieciom, których rodzice wyjechali z domu do pracy za granicę, czy w inny rejon swojego kraju.

Celem projektu jest pomoc w rozwiązywaniu problemów komunikacyjnych między członkami rodzin, w których rodzice wyjechali do pracy, pozostawiając swoje dzieci w domach.

Unia Europejska stworzyła wiele programów, szkoleń czy specjalnych ośrodków edukacyjnych dla migrujących rodziców i ich dzieci, które podróżują razem z nimi, aby lepiej integrowali się z nowym środowiskiem. Natomiast problem dzieci, które zostały w domu, podczas gdy ich rodzice pracują np. za granicą, jest znacznie mniej rozpoznany. Nawet oficjalne statystyki nie podają dokładnej liczby dzieci, których rodzice wyjechali do pracy w inne miejsce.

Partnerstwo projektu wierzy, że dodatkowa edukacja skierowana do migrujących rodziców, wyposaży ich w niezbędną wiedzę i umiejętności, które pozwolą im zachować bliską więź z dziećmi i innymi członkami rodzin, którzy zostali w domu.

Działania/Rezultaty projektu:

  • badanie przeprowadzone w krajach partnerstwa (Polska, Litwa, Czechy, Turcja, Rumunia, Łotwa) mające na celu zebranie danych na temat skali zjawiska “migrujących rodzin”; opracowanie studiów przypadku rodziców i innych dorosłych członków rodzin, które przybliżą problemy komunikacyjne, z jakimi osoby te się spotykają, decydując się na migrację;

  • stworzenie programu szkoleniowego, opartego na wynikach badań;

  • zorganizowanie kursu pilotażowego dla migrujących rodziców i ich małżonków w każdym z krajów partnerskich – szkolenie jest poświęcone psychologicznym aspektom komunikacji, umiejętnościom korzystania z elektronicznych narzędzi do komunikacji;

  • stworzenie strony internetowej projektu;

  • publikacja internetowa e-booka zawierającego historie migrujących rodziców oraz materiały szkoleniowe powstałe podczas prac nad projektem. Publikacja dostępna będzie we wszystkich językach projektu.

Projekt jest realizowany w europejskim partnerstwie następujących instytucji:
Centrum pro verejnou politiku – Praga, Czechy, (koordynator)
Mersin Il Milli Egitim Mudurlugu – Mersin, Turcja
Menedzmenta Holding - Ryga, Łotwa
Joniskelio Igno Karpio zemes ukio ir paslaugu mokykla - Pasvalys , Litwa
Colegiul Tehnic Metalurgic – Slatina, Rumunia,
Oświatowiec-Łódź sp. z o.o. – Łódź, Polska,

Projekt realizowany jest w ramach programu Uczenie się Przez Całe Życie (Grundtvig-Partnership. Numer projektu: 2012-1-LT1-GRU06-07134 8.

Czas realizacji: 2012-2014
Więcej informacji na stronie:
http://grundtvigmigrantparents.net/

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.


Źródło: OświatowiecDołącz do nas!