Projekt Comenius CoDec: Kolonializm i dekolonializm a historie narodowe oraz pamięć polityczna z perspektywy europejskiej

Projekt Comenius CoDec: Kolonializm i dekolonializm a historie narodowe oraz pamięć polityczna z perspektywy europejskiej

Projekt Codec zamierza zająć się kilkoma ważnymi kwestiami naukowymi dotyczącymi historii kultury i pamięci politycznej w Europie:
- przewartościowaniem kolonialnej przeszłości i procesów dekolonizacji w różnych państwach europejskich w perspektywie porównawczej;
- analizą sposobu nauczania tematu kolonializmu na lekcjach historii w krajach partnerskich oraz analizą wpływu przeszłości kolonialnej na historię kultur i politykę pamięci w chwili obecnej;
- podjęciem dyskusji, w jakim stopniu narodowe wizje kolonializmu i dekolonizacji mogą być uwzględnione w zbiorowej pamięci europejskiej, w kontekście idei, która mówi, że kolonialna przeszłość jest elementem łączącym, jak i dzielącym historię Europy.

Projekty, które skupiają się na decentralizacji nauczania historii i poszerzeniu perspektywy nauczania historii poprzez przekroczenie ograniczeń narodowych, stawiają sobie za cel uświadomienie uczniom i studentom różnorodności kulturowej, a także umożliwienie im poznania jej i docenienia. Poznanie innych czasów i różnych historycznie światów to szansa na spojrzenie na własną historię z nowej perspektywy oraz szansa na okazanie szacunku innym punktom widzenia na to samo zagadnienie. Podsumowując, projekt uważa, iż bliższa współpraca między światem nauki a światem dydaktyki jest bardzo ważna w edukacji historycznej.

W czasie trwania projektu powstaną moduły do nauczania historii na temat kolonizacji (będą zawierać wprowadzenie, scenariusze lekcji oraz nowe źródła bibliograficzne). Dostępne będą w wersji tradycyjnej książki oraz dokumentu elektronicznego.
Zostanie zorganizowana również konferencja poświęcona kolonializmowi w nauczaniu historii, która ma ambicje bycia narzędziem doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Partnerstwo realizujące projekt składa się z 9. instytucji z 7 krajów (Niemcy, Belgia, Estonia, Austria, Polska, Wielka Brytania, Szwajcaria).

Instytucją koordynującą i pomysłodawcą jest uniwersytet w Siegen, Niemcy.
Polski partner projektu: Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Więcej informacji udziela p. Joanna Szczecińska jszczecinska@spoleczna.pl


Źródło: Społeczna Akademia NaukDołącz do nas!