Projekt EHISTO: Przecięcie szlaków historycznych Europy służące edukacji międzykulturowej i medialnej

Projekt EHISTO: Przecięcie szlaków historycznych Europy służące edukacji międzykulturowej i medialnej

Projekt EHISTO jest realizowany w ramach edukacyjnego programu Unii Europejskiej Comenius.

Zamiarem projektu EHISTO jest zbadanie sposobu, w jaki czasopisma
historyczne mogą zostać wykorzystane w nauczaniu historii w szkołach, w
szkoleniu i doskonaleniu zawodowym nauczycieli, w celu rozwijania
umiejętności krytycznego odbioru przekazu medialnego przez młodych ludzi.

Projekt zbliża się do końca, a jego rezultatami są:

  • transnarodowe materiały edukacyjne (dostępne w wersji online), na temat Krzysztofa Kolumba i I Wojny Światowej, mówiące o tym, jak wykorzystywać czasopisma w nauczaniu historii i jak uczyć krytycznego podejścia do mediów podczas pracy w szkole;

  • podręcznik doskonalenia zawodowego nauczycieli, przeznaczony dla osób szkolących nauczycieli, zarówno na uczelniach, jak i w kolegiach, ale również dla nauczycieli szkół średnich zainteresowanych wprowadzeniem tematyki krytycznego podejścia do mediów i interkulturowości na lekcjach historii i poszukujących narzędzi dydaktycznych; podręcznik oferuje nie tylko ogólne podstawowe informacje na tematy takie, jak historia transnarodowa w Europie, kompetencje międzykulturowe i kultura prezentacji historii w komercyjnych środkach masowego przekazu, lecz również opisuje wskazówki dotyczące wdrażania dydaktycznego tych tematów w ramach akademickiego, szkolenia dla przyszłych nauczycieli.

  • strona internetowej projektu, która ułatwi rozpowszechnienie materiałów i metod nauczania;

  • sieć szkół i instytucji szkoleniowych, która, w połączeniu ze stroną projektu i działaniami rozpowszechniającymi, stanowi wsparcie w wykorzystaniu opracowanych materiałów.

  • sesja, poświęcona projektowi EHISTO i jego produktom, podczas Konferencji pt: History and Edutainment, organizowanej przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Dydaktyki Historii i Uniwersytet Wrocławski.
Mamy nadzieję, że projekt EHISTO pomoże zainteresowanym osobom rozpoznać ich narodowe spojrzenia na historię i zrozumieć je – co stanowi punkt wyjścia dla transnarodowej idei historii i międzykulturowych kompetencji historycznych, a także uzyskać krytyczne rozumienie tego, w jaki sposób komercyjne środki masowego przekazu przekształcają historię, aby odnieść sukces ekonomiczny na rozwijającym się rynku.
Ponadto projekt pokazuje sposoby, w jaki przekazać tę wiedzę uczniom ogólnokształcących europejskich szkół średnich tak, aby mogła się ona przekształcić w trwałe kompetencje i umiejętności.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej projektu: materiały edukacyjne (dostępne w http://www.european-crossroads.de/

Jeśli chcieliby Państwo skorzystać z materiałów, które powstały w trakcie prac nad projektem, prosimy o zarejestrowanie się na stronie ateriały edukacyjne (dostępne w https://media.sodis.de/ehisto/pl/index.html lub prosimy o kontakt z polskim koordynatorem projektu: jszczecinska@spoleczna.pl

Polskim partnerem projektu E-HISTO jest Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, ateriały edukacyjne (dostępne w http://spoleczna.pl/

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.


Źródło: Społeczna Akademia NaukDołącz do nas!