Projekt ELGI – eLearning for eGovernment

Projekt ELGI – eLearning for eGovernment

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi jest partnerem projektu ELGI – eLearning for eGovernment (projekt realizowany w ramach programu Uczenie się przez Całe Życie Komisji Europejskiej).

Celem projektu jest pogłębienie wiedzy na temat szeroko pojętej e-administracji w Europie.
Interoperacyjność to zdolność systemów informatycznych do przetwarzania, magazynowania i wymiany dokumentów elektronicznych przy użyciu jednolitych standardów technologicznych i procesów. W erze rozwiniętego społeczeństwa informacyjnego, interoperacyjność systemów informacyjnych różnych organizacji, zarówno publicznych jak i prywatnych, staje się głównym czynnikiem dla wydajności gospodarki. Wiele dyrektyw UE wskazuje, że trend ten odgrywa kluczową rolę w rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Europejska Agenda Cyfrowa, jedna z siedmiu flagowych strategii Europa 2020, określa interoperacyjność jako główną linię działania. Większość krajów europejskich rozwinęła doskonałą strukturę i powołała instytucje niezbędne do wdrożenia interoperacyjności, wiedza o specjalistycznych regulacjach i konieczne umiejętności osób zaangażowanych są nadal niewystarczające.

Systemy e-government muszą być tworzone w oparciu o przepływ informacji pomiędzy ich użytkownikami (np. administracja publiczna), instytucjami tworzącymi prawodawstwo oraz instytucjami tworzącymi systemy IT.

W ramach projektu opracowane zostało innowacyjne narzędzie e-learningowe, bazujące na wynikach analiz przeprowadzonych w krajach partnerskich.

Stworzony e-kurs pozwala aktywnym zawodowo osobom dorosłym na włączenie się do programu uczenia się przez całe życie, rozwinięcie nowych umiejętności i postaw, co pomoże im sprostać wymaganiom zmieniającego się środowiska zawodowego, zwiększając ich szanse na zatrudnienie np. w jednostkach administracji publicznych i firmach, gdzie projektuje się, oprogramowuje i wdraża systemy e-government.

Osoby zainteresowane udziałem w bezpłatnym, pilotażowym szkoleniu, prosimy o kontakt email:
Piotr Goetzen (koordynator merytoryczny) goetzen@spoleczna.pl lub
Marta Kędzia (koordynator administracyjny) mkedzia@spoleczna.pl

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie: http://elgiproject.eu/

Konsorcjum projektu ELGI:
TEZA LTD, Sofia (BG) - wnioskodawca
Rīgas Tehniskā Universitāte, Ryga (LV) – koordynator projektu
BEST CYBERNETICS, Patras (GR)
Instituto de Formación Integral, S.L.U., Madryt (ES)
SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK, Łódź (PL) www.dpf.spoleczna.pl
LOGOS PA, Rzym (IT)

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Projekt i jego treść odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów i Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.


Źródło: Społeczna Akademia NaukDołącz do nas!