Projekt PFE  Partnerstwo dla Przedsiębiorczości w Szkołach Średnich

Projekt PFE  Partnerstwo dla Przedsiębiorczości w Szkołach Średnich

Projekt PFE  Partnerstwo dla Przedsiębiorczości w Szkołach Średnich jest realizowany w ramach programu UE LLP Leonardo da Vinci i obecnie znajduje się w fazie końcowej.

Polskim partnerem projektu i jednocześnie koordynatorem jest prywatna instytucja edukacyjna: Oświatowiec – Łódź Sp. z o.o.

Celami projektu było

  • Podniesienie kwalifikacji nauczycieli przedsiębiorczości pracujących w szkołach zawodowych
  • Wzrost umiejętności i wiedzy z przedsiębiorczości uczniów / absolwentów kształcenia zawodowego, który przyczyni się do ich konkurencyjności na europejskim rynku pracy
  • Zidentyfikowanie strategii i metodologii nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych na poziomie europejskim
    Rozwój kompetencji językowych, kulturowych, społecznych i informatycznych osób uczestniczących w projekcie

Podczas prac nad projektem partnerstwo wypracowało następujące rezultaty:
  • badanie porównawcze “Nauczanie przedsiębiorczości w szkołach zawodowych”, dostępne w językach wszystkich partnerów, które stało się podstawą do opracowania przez partnerstwo
  • scenariuszy lekcji z przedsiębiorczości dla szkół zawodowych, które mogą być odpowiedzią na aktualne potrzeby edukacyjne. Scenariusze zostały przetestowane podczas zajęć z uczniami i zostały udostępnione na stronie internetowej projektu, w zakładce publikacje dla nauczycieli.
  • Każdy z krajów partnerskich zorganizował seminaria dla nauczycieli szkół zawodowych na temat efektywnego nauczania przedsiębiorczości.

Aby osiągnąć zaplanowane rezultaty, partnerzy projektu cyklicznie brali udział w spotkaniach roboczych, podczas których omawiano działania podejmowane przez każdego z członków konsorcjum, a także wymieniano się doświadczeniami i przykładami dobrych praktyk z krajów europejskich.

Informacji o projekcie i jego rezultatach dostępne są na stronie internetowej projektu, powstały ulotki, plakat, a także broszura, podsumowująca dydaktyczne osiągnięcia projektu.

Partnerstwo projektu

PL: Oświatowiec – Łódź Sp. z o.o. - prywatna instytucja edukacyjna, która powstała w 2004 roku. Głównym obszarem naszej działalności jest edukacja dorosłych i edukacja zawodowa.

TR: Przemysłowa Szkoła Zawodowa (Kastamonu) – szkoła, która została założona aby umożliwić kształcenie zawodowe sierot i trudnej młodzieży w roku 1869. Jest to jedna z pierwszych takich szkół na świecie. Obecnie szkoła współpracuje z Anatolijskim Technikum, aby kształcić w następujących kierunkach: elektronika, mechanika, meblarstwo, mechanika samochodowa, technika komputerowa i metalurgia.

TR: Średnia zawodowa szkoła Buca (Izmir) - średnia zawodowa szkoła Buca została założona w roku 1978. W chwili obecnej zatrudnia 138 nauczycieli i 2300 uczniów. Szkoła oferuje specjalizacje w elektryce, elektronice, informatyce, budownictwie i metalurgii. Szkoła Buca jest największą tego typu placówką w regionie.

GR: Zawodowa szkoła wieczorowa w Chanii – mieści się na greckiej wyspie Kreta ma 350 uczniów i zatrudnia 40 nauczycieli. Specjalizuje się w nauczaniu technologii stosowanych, zarządzania i ekonomii, rolnictwa, technologii żywności oraz promocji zdrowia.

Strona internetowa projektu: http://partnersforent.wordpress.com/


Źródło: Społeczna Akademia NaukDołącz do nas!