R-TRAIN - Edukacja dla kobiet z obszarów wiejskich w Europie

R-TRAIN - Edukacja dla kobiet z obszarów wiejskich w Europie

Coraz więcej projektów europejskich jest dedykowanych kobietom z obszarów wiejskich. Instytucja edukacyjna OŚWIATOWIEC z Łodzi jest partnerem projektu: Edukacja dla kobiet z obszarów wiejskich w Europie, którego realizacja jest możliwa dzięki wsparciu funduszy z Projektów Partnerskich Grundtvig’a.

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby kobiet 45+ z obszarów wiejskich z całej Europy, a jego celem jest podniesienie kwalifikacji tych kobiet, jak również jakości szkoleń adresowanych do tej grupy docelowej.

Rola kobiet z obszarów wiejskich często ogranicza się do obowiązków rodzinnych i domowych, w przeciwieństwie do mężczyzn, których pozycja związana jest z życiem publicznym i zawodowym. Konieczne jest zatem zwiększenie upodmiotowienie kobiet z obszarów wiejskich.

Mamy nadzieję, że realizując nasz projekt wspomożemy kobiety z terenów wiejskich w dostępie do edukacji ustawicznej, przedstawimy im alternatywne sposoby nauki, co przyczyni się do lepszego dostępu do rynku pracy. Naszym celem jest również zwiększenie poczucia własnej wartości i zmiana postrzegania własnej osoby wśród kobiet 45+ z grupy docelowej, a także zachęcenie ich do ponownego zaangażowania się w edukację zawodową. Dzięki międzynarodowej współpracy, projekt będzie okazją do wymiany informacji między europejskimi instytucjami edukacji dorosłych na temat metod pracy i dobrych praktyk, które promują edukację i zwiększają zatrudnialność kobiet z terenów wiejskich. Panie z grupy docelowej, zaangażowane w nasz projekt, będą miały możliwość poznania kulturowego i społecznego krajobrazu Europy, co może wzmocnić proces uczenia się przez całe życie.

Partnerzy:

  • Atarfe City Council (Hiszpania) – koordynator

  • Associazione Eurokom, Gerace (Włochy)

  • Oświatowiec, Łódź (Polska) http://www.oswiatowieclodz.pl

  • Tosya Genclik Gundemi, Kastamonu (Turcja)

Strona projektu: http://rtrainprojectpl.wordpress.com/

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.


Źródło: Społeczna Akademia Nauk



Dołącz do nas!