Stronger Children 2 - rozwój kompetencji społecznych dzieci, wsparcie dla nauczycieli i wychowawców

Stronger Children 2 - rozwój kompetencji społecznych dzieci, wsparcie dla
nauczycieli i wychowawców

Mówienie o profilaktyce przemocy wówczas, gdy przemoc w szkole jest faktem, jest jak mówienie o zapobieganiu próchnicy u osoby, która ma protezę zębów. Dziecko bowiem trzeba uczyć jak współistnieć w społeczności już wówczas, gdy jest ono zdolne do przyswojenia sobie pierwszych podstawowych tzw. kompetencji społecznych, czyli empatii, umiejętności dzielenia się, akceptowania zachowań innych niż własne, etc. Dzieje się to w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Stąd idea projektu Silniejsze Dzieci/Mniej przemocy 2.

Silniejsze dzieci /Mniej przemocy 2  opiera się na “oryginalnym” projekcie sprzed kilku lat o tym samym tytule, w ramach którego opracowano podręcznik dla nauczycieli, zawierający przykłady działań i interwencji, które pomagają dzieciom w rozwoju kompetencji społecznych na etapie przedszkolnym. W oparciu o te materiały, nowy projekt opracuje szkolenie dla nauczycieli, a także rozszerzy spektrum ćwiczeń i materiałów o wiek wczesnoszkolny. W ten sposób zwiększy szanse na prowadzenie faktycznej profilaktyki przemocy w środowisku przedszkolnym i w szkołach podstawowych.

Grupą docelową projektu są nauczyciele i wychowawcy, pracujący w przedszkolach i szkołach podstawowych. Projekt ma na celu wyposażenie nauczycieli i wychowawców w materiały wspierające i scenariusze działań, jak wprowadzić do szkół i przedszkoli programy zapobiegające przemocy i prześladowaniu.

Planowane rezultaty projektu to:

  • Zestaw ćwiczeń do pracy z dziećmi
  • Podręcznik dla nauczyciela z opisem metodologii realizacji ćwiczeń w klasach
  • Koncepcja szkolenia dla trenerów, skierowana do partnerów projektu, wskazująca jak przeprowadzić szkolenia dla nauczycieli

Silniejsze dzieci Mniej przemocy 2 
to projekt, który otrzymał dofinansowania UE na lata 2014-2016, a partnerstwo tworzą następujące instytucje:
  • Thüringer Volkshochschulverband E.V. – Niemcy
  • Pelican - Czechy
  • Mhtconsult - Dania
  • Associació Baobab - Hiszpania
  • The Mosaic Art And Sound Ltd - Wielka Brytania
  • Społeczna Akademia Nauk - Polska

Kontakt:
dr Adam Gogacz - koordynator merytoryczny (adam@gogacz.eu)
Marta Kędzia - menadżer projektu (dpf-szkolenia@spoleczna.pl)

Więcej informacji na stronie internetowej: http://strongerchildren.eu/


Źródło: Społeczna Akademia NaukDołącz do nas!