Szkolenia pilotażowe projektu ICT GoGirls!

Szkolenia pilotażowe projektu ICT GoGirls!

Z końcem listopada projekt ICT GoGirls! Nowe technologie jako narzędzie promowania przedsiębiorczości wśród uczennic szkół ponadpodstawowych wszedł w fazę szkoleń pilotażowych.

Podczas tych działań naszym zadaniem będzie przetestowanie opracowanej przez partnerstwo metodologii, jak promować przedsiębiorczości wśród uczennic szkół ponadpodstawowych, poprzez użycie nowych technologii. Na metodologię składają się m.in. platforma społeczna, na której nauczyciele i uczniowie mogą znaleźć przydatne narzędzia, które umożliwią im zapoznanie się z najnowszymi propozycjami edukacji w ramach nowych technologii, skierowanych do dziewcząt. W przygotowanym przez nas „pakiecie” poruszamy również kwestie związanie z przedsiębiorczością, podejściem genderowym i swobodnym poruszaniu się po europejskiej rzeczywistości – porozumiewanie się w językach obcych i użycie nowych narzędzi dydaktycznych wspierających naukę.

Szkolenia pilotażowe odbędą się w dwóch etapach:

Etap pierwszy to spotkanie z dyrektorami szkół i nauczycielami, którzy będą odpowiedzialni za przeprowadzenia zajęć;

Etap drugi: praca w szkołach, oparta na interaktywnych narzędziach internetowych (social plaform, narzędzie e-portfolio, blog, role models itd.)

Każdy etap pilotaży będzie poddany ocenie (ewaluacji), na podstawie których partnerstwo projektu dokona niezbędnych zmian/poprawek w opracowanych materiałach.

Mamy nadzieję, że nasza propozycja wychodzi naprzeciw współczesnym wymaganiom edukacyjnym i przyczyni się do zwiększenia zainteresowania dziewcząt nowymi technologiami, przedsiębiorczością i podnoszeniem własnych kluczowych kompetencji.
Osoby zainteresowane naszymi działaniami prosimy o kontakt z polskim koordynatorem projektu ICT GoGirls:

p. Joanną Szczecińską jszczecinska@spoleczna.pl
Dział Pozyskiwania Funduszy
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi www.dpf.spoleczna.pl
Tel: 42/664 22 78


Źródło: Społeczna Akademia NaukDołącz do nas!