T-GuIDE: Nowe szkolenie dla przewodników pomoże turystom z niepełnosprawnością intelektualną

T-GuIDE: Nowe szkolenie dla przewodników pomoże turystom z niepełnosprawnością intelektualną

Projekt zatytułowany: T-GuIDE Przewodnicy turystyczni dla osób z niepełnosprawnością intelektualną to projekt, który jest odpowiedzią na potrzeby pojawiające się we współczesnej Europie: po pierwsze na potrzebę poszerzenia rynku pracy o nowe możliwości zatrudnienia m.in. w sektorze turystycznym i po drugie na potrzebę zwiększenia zasięgu integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną i trudnościami w uczeniu się oraz ich rodziny nie zawsze mogą czerpać pełną przyjemność z turystyki i zwiedzania.

W ramach prac nad projektem zostanie opracowany rodzaj przewodnika dla osób, pracujących w sektorze turystycznym, które chciałyby ubiegać się o certyfikację zgodną z European Quality Assurance Reference Framework. W podręczniku zostaną opisane kompetencje, jakie powinni posiadać przewodnicy turystyczni lub jakich u przewodników powinny szukać organizacje turystyczne, aby pracować z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.
Przewodnicy turystyczni lub organizacje zatrudniające takie osoby, będą mogły z pomocą tego przewodnika ocenić kompetencje, które już posiadają, kompetencje, jakich im brakuje, jak je zdobyć, jakie szkolenia należy odbyć i o jakie certyfikaty się ubiegać. Powstanie również Courseware czyli plan/model szkolenia, jak można szkolić przewodników, którzy chcieliby pracować z osobami niepełnosprawnymi.

Powstałe rezultaty zostaną przetestowane on-line przez przewodników turystycznych, którzy już pracują w zawodzie. Uczestnicy testu spotkają się kilkakrotnie, aby poddać międzynarodowej ewaluacji powstałe materiały.

Organizacje osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin zostaną zaangażowane w opracowanie programów kształcenia i narzędzi dla profesjonalistów, dzięki czemu szkolenie lepiej spełni oczekiwania turystów z niepełnosprawnością intelektualną i problemami z uczeniem się.

Projekt T-GuIDE realizuje grupa dziewięciu instytucji, przy wsparciu programu Unii Europejskiej Uczenie się Przez Całe Życie „Leonardo Da Vinci”.
Kontraktorem projektu jest polska uczelnia: Społeczna Akademia Nauk z Łodzi.
Informacji o projekcie udziela p. Joanna Szczecińska jszczecinska@spoleczna.pl
Czas trwania projektu: listopad 2012- marzec 2015

Konsorcjum
Konsorcjum T-GuIDE tworzy dziewięć organizacji, w tym małe firmy, uczelnie, organizacje pozarządowe, firmy organizujące szkolenia zawodowe i edukacyjne, fundacje i sieci europejskie z Austrii, Belgii, Łotwy, Francji, Hiszpanii, Polski, Wielkiej Brytanii i Włoch. Partnerzy współpracują przy tworzeniu pierwszego uznawanego międzynarodowo programu szkolenia przewodników dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Strona internetowa projektu: http://www.t-guide.eu/?i=t-guide.en.

Projekt realizowany jest przy wsparciu Komisji Europejskiej. Niniejsza publikacja odzwierciedla jedynie zdanie autorów i Komisja nie odpowiada za sposób, w jaki wykorzystane zostaną zawarte w niej informacje.


Źródło: Społeczna Akademia NaukDołącz do nas!