Wewnętrzny artysta – eMOCJE w praktyce

Wewnętrzny artysta – eMOCJE w praktyce

Celem naszego projektu jest rozwój i włączenie różnorodnych działań artystycznych w kontekst edukacji formalnej i nieformalnej. Projekt jest skierowany do osób pracujących w organizacjach, które udzielają szeroko rozumianej pomocy.

Naszym zamiarem jest wspieranie tych instytucji, aby podczas swoich działań wyposażyli swoich pracowników i grupy docelowe, z którymi pracują, w umiejętności przedsiębiorcze, za pomocą różnych artystycznych narzędzi, które sprawdzą się zarówno w pracy w grupie, jak i z indywidualnymi osobami.

Cele szczegółowe: dzielenie się i korzystanie z rezultatów i metod wypracowanych przez organizacje z różnych sektorów i dotyczących rozmaitych profesji, jako narzędzia do rozwoju umiejętności społecznych, postaw i wiedzy wśród młodych ludzi, aby promować inicjatywność i przedsiębiorczość.
Cel ogólny: Transfer i/lub zaszczepienie innowacyjnych praktyk, wypracowanych przez partnerstwo, aby zwiększyć zrozumienie i odpowiedzialność społeczną związaną z różnicami mentalnymi i kulturowymi beneficjentów.
Ponadto pragniemy przyczynić się do rozwoju współpracy międzysektorowej na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim.

Dlaczego sztuka?

Obcowanie ze sztuką nie rozwiązuje problemów, ale sprawia, że jesteśmy świadomi, że są one obecne. Należy pamiętać, że o naszych problemach komunikujemy w różny sposób, a jeżeli potrafimy podejść do nich w sposób integracyjny, otwarty, możemy sobie z nimi poradzić i możemy nad nimi pracować, przenieść je na inny poziom.
Wśród naszych działań zaplanowaliśmy:
 • Dzielenie się i dyskusję nad metodologiami działania
 • Rozwój umiejętności i kompetencji wśród osób/profesjonalistów, które udzielają pomocy
 • Poprawę metodologii w oparciu o wypracowane rezultaty
 • Sieć profesjonalnych kontaktów/network profesjonalistów
 • Współpraca sektorowa
 • Promocja włączania sztuki w działania profesjonalistów udzielających pomocy w formalnym i nie-formalnym kontekście


 • Zaplanowane działania projektowe mają na celu dotarcie do różnych grup odbiorców, działających w różnych środowiskach pracy i korzystających z różnych metod czy podejść.

  Pragnęlibyśmy, aby partnerzy projektu inspirowali się nawzajem swoją pracą, co być może przyczyni się do powstania nowej metodologii i nowych podejść, które inni profesjonaliści, nie należący do konsorcjum projektu, mogliby wykorzystać. W oparciu o nasze osiągnięcia projekt może stać się przyczynkiem do długotrwałej współpracy między profesjonalistami, która zaowocuje przyszłymi wspólnymi działaniami czy projektami.

  Zespół projektowy

  Partnerstwo projektu tworzą organizacje reprezentujące różne sektory działalności edukacyjnej.
  Koordynator: Hungarian Association for Expressive Arts and Dance Therapy, IKTE (www.ikte.hu),
  Partnerzy
  Association on Refugees and Migrants, ARM-BG (www.arm-bg.blogspot.com), Bułgaria
  Społeczna Akademia Nauk, SAN (www.spoleczna.pl), Polska
  Comparative Research Network e.V., CRN (www.comparative-research.net), Niemcy
  Theater Vision e.V., (http://theater-vision.de), Niemcy
  EURO-NET (www.synergy-net.info), Włochy

  Kontakt

  Jeżeli mieliby Państwo uwagi czy pytania, prosimy o kontakt:
  Cece Tibor Kiss, koordynator, prezes IKTE
  Telefon: +36 20 3176964
  Email: info@ikte.hu
  Facebook: https://www.facebook.com/cecehu
  Skype: cechu


  Źródło: Społeczna Akademia NaukDołącz do nas!