Wielojęzyczne Rodziny: Wspieranie rodzin wielojęzycznych - lingwistyczny skarb Europy

Wielojęzyczne Rodziny: Wspieranie rodzin wielojęzycznych - lingwistyczny skarb Europy

"Wielojęzyczne Rodziny" to projekt realizowany w ramach programu „Uczenie się Przez Całe Życie – KA2 Języki”, którego koordynatorem jest Społeczna Akademia Nauk w Łodzi. Projekt ma na celu dążenie do zachowania języków i kultury 47,3 miliona imigrantów mieszkających na terenie Unii Europejskiej oraz wielu rodzin, w których rodzice posługują się więcej niż jednym językiem. Imigranci i osoby wielojęzyczne reprezentują skarb lingwistyczny Europy, który należy zachować w celu wzbogacenia językowej i wielokulturowej różnorodności naszego kontynentu.

Dla zachowania istniejącego bogactwa językowego Europy konieczne jest przekazanie tego skarbu kolejnemu pokoleniu – dzieciom w rodzinach wielojęzycznych oraz pochodzenia imigracyjnego. Wielojęzyczne dzieci są również symbolem dla swoich rówieśników, że umiejętność posługiwania się dwoma i więcej językami jest osiągalna. Trudność polega na tym, aby wspierać i informować imigrantów lub dwujęzycznych rodziców, jak i dlaczego należy wychowywać dzieci dwu lub wielojęzyczne w sprzyjającej atmosferze.

Projekt „Wielojęzyczne Rodziny” zapewni rodzicom trzyetapowe wsparcie odpowiadając na pytania:

* Dlaczego – powinniśmy wspierać uczenie się i ciągłe używanie języków rodziny przez dzieci?
* Co – możemy zrobić, aby wspierać dzieci w zachowaniu języków rodziny?
* Jak – prowadzić wsparcie językowe, aby dzieci kontynuowały naukę rodzimych języków i zachowały ich znajomość?

Projekt obejmuje także przygotowanie materiałów wspierających zarówno dla rodziców jak i nauczycieli oraz pracowników społecznych współpracujących z rodzinami wielojęzycznymi i imigrantami, tak by mogli wspierać współpracujące rodziny poprzez udzielanie odpowiedzi na nurtujące ich pytania oraz pomoc w dostępie do materiałów.

Partnerzy zgromadzili obszerny zbiór źródeł dostępnych informacji i linków na temat wychowywania dzieci wielojęzycznych, który dostępny jest na stronie www projektu.

Ponadto w ramach projektu „Wielojęzyczne Rodziny” przygotowane zostaną również materiały dla dzieci, dzięki którym przekonają się one, że posługiwanie się dwoma lub więcej językami, także językami rodziców, jest powodem do dumy i że może stanowić istotną wartość w ich życiu.

Materiały zostaną opracowane w 17 językach, w tym w języku polskim.

Dołącz do nas już dziś!

Zapraszamy szkoły oraz rodziców do udziału w pilotażu opracowanych materiałów. Zgłoszenia można przesyłać e-mailem na adres: szkolenia-dpf@spoleczna.pl lub info@multilingual-families.eu.

Wkrótce planujemy Dzień Informacyjny projektu, na który również serdecznie zapraszamy. Informację o terminie zamieścimy na stronie z aktualnościami dotyczącymi tego oraz pozostałych, ciekawych projektów realizowanych przez naszą Uczelnię: www.dpf.spoleczna.pl

Więcej informacji o projekcie w aktualnym BIULETYNIE oraz na stronie projektu: http://www.multilingual-families.eu.


Źródło: Społeczna Akademia NaukDołącz do nas!