Zapraszamy na międzynarodową konferencję "Rodziny wielojęzyczne"

Zapraszamy na międzynarodową konferencję

5 listopada br. Społeczna Akademia Nauk zaprasza do Łodzi na MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ pt: "WIELOJĘZYCZNE RODZINY – LINGWISTYCZNY SKARB EUROPY"

Konferencja organizowana jest w ramach prac nad projektem Rodziny Wielojęzyczne – Lingwistyczny Skarb Europy (Program Uczenie się Przez Całe Życie- KA2.) i jest objęta patronatem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz czasopisma dla nauczycieli "Języki Obce w Szkole".

Konferencja jest adresowana do:

• wszystkich osób zainteresowanych wychowaniem dzieci w środowisku wielojęzycznym
• nauczycieli, pedagogów, dyrektorów szkół, przedstawicieli władz oświatowych i samorządowych, którzy chcieliby wspierać wielojęzyczne rodziny;
• osób zainteresowanych wspieraniem rodzin migracyjnych.
• rodziców, którzy chcą, aby ich dzieci były wielojęzyczne

Cele konferencji to:

• Zapoznanie z dokonaniami projektu RODZINY WIELOJĘZYCZNE
• Poszerzenie i pogłębienie informacji na temat problematyki wielojęzyczności u dzieci, w szczególności istotnej roli wielojęzyczności w wychowaniu i przyszłej karierze zawodowej dzieci
• Dyskusja na temat wsparcia rodzin wielojęzycznych
• Zapoznanie z metodami owego wsparcia
• Kontakt różnych środowisk, których problematyka dzieci z rodzin wielojęzycznych dotyczy.

Oprócz zapoznania z ciekawymi rezultatami projektu RODZINY WIELOJĘZYCZNE, podczas konferencji odbędą się warsztaty dotyczące wsparcia rodzin oraz pracy z dziećmi wielojęzycznymi. Będzie też czas na zapoznanie z tym, co mają do powiedzenia w tej sprawie światowe autorytety, a także na dyskusję o wychowywania dzieci w środowisku wielojęzycznym.

Termin i miejsce:

5 listopada 2014 (10.00-15.30)
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
ul. Kilińskiego 98 , Aula A3

Udział w konferencji i sesjach warsztatowych jest bezpłatny. Koszty podróży uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. Zapewniamy tłumaczenie na j. polski.
Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

PROGRAM KONFERENCJI
FORMULARZ REJESTRACYJNY

Więcej informacji o konferencji: http://www.conference.multilingual-families.eu/

Strona projektu: www.multilingual-families.eu
Bliższe informacje można uzyskać w biurze projektu: szkolenia-dpf@spoleczna.pl / tel: 42/664 22 78


Źródło: Społeczna Akademia NaukDołącz do nas!