Microsoft Access

Krótkie wyjaśnienie
Microsoft Acces to system obsługi relacyjnych baz danych wchodzący w skład pakietu biurowego Microsoft Office dla systemu Windows. Bazy danych Access są zapisywane w pojedynczych plikach. Program spełnia również rolę graficznego interfejsu dla zewnętrznych źródeł danych
w przypadku podłączenia go np. do serwera Microsoft SQL Server lub PostgreSQL.
Zastosowanie
Program stosowany jest w prostych aplikacjach przeznaczonych dla małych i średnich firm. Aplikacje te dotyczą analizy i przetwarzania danych. Można go także wykorzystać do prototypowania aplikacji bazodanowych. Dostęp do baz danych jest możliwy tylko w momencie instalacji programu Access, bądź napisania osobnego programu z użyciem innych, zewnętrznych narzędzi. Developer (bardziej zaawansowana wersja programu) pozwala na tworzenie gotowych aplikacji zawartych w jednym pliku wykonywalnym.
Cechy MS Access:
- rozmiar bazy danych: 2 GB
- wbudowany interpreter VBA (z ang. Visual Basic For Applications)


Katarzyna Ulman edu.edu.pl


Dołącz do nas!