SQL

Structured Query Language (Strukturalny Język Zapytań)


Historia
Język SQL narodził się w latach siedemdziesiątych w laboratoriach IBM w San Jose. Pierwszy standard ANSI tego języka ujrzał światło dzienne w roku 1987, a obecny noszący nazwę SQL2 (lub SQL92) w roku 1992. Obecnie trwają prace nad kolejną wersją tego języka, ale nie zostały one jeszcze zakończone.
Zastosowanie
Język SQL - strukturalny język zapytań - został opracowany z myślą o relacyjnych bazach danych. Pozwala na definiowanie, usuwanie i manipulację danymi w relacyjnych bazach danych bez konieczności wchodzenia w szczegóły implementacyjne i konstrukcyjne konkretnego środowiska. Prawie wszystkie bazy danych i Systemy Zarządzania Bazą Danych (DBMS Database Management Systems) wspierają język SQL, choć w jego różnych odmianach. Istnieją bowiem różne dialekty tego języka opracowane na potrzeby konkretnych DBMS. Jeśli jednak będziemy posługiwać się jego wersją ANSI, to powinien on być zrozumiały dla większości DBMS.
Charakterystyka
Język SQL składa się z trzech składowych:

- Języka definiowania danych - DDL (ang. Data Definition Language), służącego do manipulowania bazą danych i jej obiektami. Kluczowe są tutaj polecenia pozwalające na: tworzenie nowych obiektów (CREATE), modyfikowanie obiektów już istniejących (ALTER) oraz usuwanie obiektów (DROP).

- Języka sterowania danymi - DCL (ang. Data Control Language), którego instrukcje służą do zarządzania uprawnieniami dostępu do obiektów bazy. Najważniejsze z nich to: GRANT, DENY, REVOKE.

- Języka operowania na danych - DML (ang. Data Manipulation Language), który służy do: pobierania danych, formatowania zestawu wyników, modyfikowania danych. Wykorzystuje w tym celu polecenia SELECT, INSERT, UPDATE i DELETE.


edu.edu.pl

Proponowane kursy / szkolenia / szkoły

Microsoft Excel VBA zaawansowane programowanie arkusza kalkulacyjnego Poznań

Microsoft Access 2013 - projektowanie baz danych Poznań

Microsoft Access 2010 - projektowanie baz danych Poznań

PHP - poziom podstawowy Poznań

Microsoft Excel VBA zaawansowane programowanie arkusza kalkulacyjnego Poznań

Microsoft Access 2013 - projektowanie baz danych Poznań

Microsoft Access 2010 - projektowanie baz danych Poznań

Testy penetracyjne aplikacji www Warszawa

PHP - poziom podstawowy Poznań

PHP - poziom podstawowy Poznań

Oracle - podstawy administracji bazą danych Poznań

Microsoft Access 2013 - projektowanie baz danych Poznań

Projektowanie (HTML,CSS) lub Programowanie (PHP,MySQL) stron internetowych Szczecin

SQL Oracle - zaawansowane użycie języka zapytań Poznań

SQL Oracle - podstawy języka zapytań Poznań

Access Zaawansowany Kraków

Android - Podstawy Wrocław

Szkolenie z systemu Raks SQL BRWINÓW

SQL PostgreSQL - zaawansowane użycie języka zapytań w bazie danych Poznań

Microsoft Access 2010 - projektowanie baz danych Poznań

SQL Oracle - zaawansowane użycie języka zapytań Poznań

Język SQL w bazie danych Oracle kurs w Warszawie Warszawa

Oracle SQL dla początkujących Warszawa

Microsoft Access 2007 - projektowanie baz danych Poznań

Microsoft Excel VBA zaawansowane programowanie arkusza kalkulacyjnego Poznań

Microsoft Access VBA - programowanie baz danych Poznań

Microsoft Office Access 2003 - Projektowanie baz danych Poznań

Administracja bazą danych MySQL Server Warszawa

Język SQL w bazie danych MySQL Warszawa

Język SQL w bazie danych Oracle Warszawa

Używanie i zarządzanie bazą danych MySQL Warszawa

Visual Basic for Applications VBA w Access Warszawa


Dołącz do nas!