Czas nauki i wiek uczniów w poszczególnych rodzajach szkół

Czytaj także:

» Edukacja w Austrii Austria

Grundbildung

Typ szkoły: Volksschule (szkoła podstawowa)
Czas trwania nauki w latach: 4
Zakres wiekowy uczniów: od 6 do 10 lat

Sekundarbildung Unterstufe

Typ szkoły: Hauptschule (szkoła główna), AHS (średnia szkoła ogólnokształcąca), Gymnasium (gimnazjum)
Czas trwania nauki w latach: 4
Zakres wiekowy uczniów: od 10 do 14 lat

Sekundarbildung Oberstufe

Typ szkoły: AHS (średnia szkoła ogólnokształcąca), Gymnasium (gimnazjum)
Czas trwania nauki w latach: 4
Zakres wiekowy uczniów: od 14 do 18 lat
Świadectwo ukończenia: Reifeprüfung/Matura

Typ szkoły: BHS (Berufsbildende höhere Schulen - technika)
Czas trwania nauki w latach: 5
Zakres wiekowy uczniów: od 14 do 19 lat
Świadectwo ukończenia: Reifeprüfung/Matura

Typ szkoły: BMS (berufsbildende mittlere Schulen)
Czas trwania nauki w latach: 2-4 lata
Zakres wiekowy uczniów: od 14 do 16-18 lat
Świadectwo ukończenia: Lehrabschlußprüfung


Typ szkoły: Polytechnische Schulen
Czas trwania nauki w latach: 1 rok
Zakres wiekowy uczniów: od 14 do 15 lat

Typ szkoły: Berufschule
Czas trwania nauki w latach: 3 lata
Zakres wiekowy uczniów: od 15 do 18 lat


Marcin Górzyński edu.edu.pl


Dołącz do nas!