Czy można ponownie przystąpić do egzaminu maturalnego?

Zdający ma prawo, w okresie 5 lat, ponownie przystąpić do egzaminu (z jednego lub kilku przedmiotów,) w kolejnych sesjach jego przeprowadzania, jeżeli:

* zechce podwyższyć wynik egzaminu z jednego lub kilku przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej;
* zechce zdać egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych;
* nie zdał egzaminu z określonego przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej lub pisemnej albo przerwał egzamin (może wówczas wybrać inny przedmiot obowiązkowy w części pisemnej), ale po upływie 5 lat od daty pierwszego podejścia do egzaminu zdaje go w pełnym zakresie.


Źródło: Perspektywy


Dołącz do nas!