Inteligencja - warto poznać swój potencjał umysłowy

Inteligencja - warto poznać swój potencjał umysłowy

Jaka jest nasza inteligencja? W jaki sposób z niej korzystamy? Czy warto poznać swój potencjał umysłowy? Czego możemy się dowiedzieć o swojej inteligencji?

Inteligencją i procesami z nią związanymi psychologowie interesowali się już od przełomu XIX i XX wieku. Stworzono wówczas pierwsze testy które miały przewidzieć szkolne sukcesy lub porażki dzieci a dorosłych przyporządkować do odpowiedniej grupy zawodowej. Testy inteligencji są powszechnie stosowane do dziś. Podchodząc do takiego testu wiele osób czuje zaciekawienie ale i obawę, że osiągną wynik niezgodny z oczekiwaniami, ?słabo wypadną? lub zostaną odrzuceni (jeżeli jest to proces rekrutacji). Warto jednak spojrzeć na to badanie jako na szansę poznania swoich mocnych i słabych stron a tym samym na możliwość pełniejszego wykorzystania swoich predyspozycji i bardziej świadomego samorozwoju.
Czego więc możemy dowiedzieć się o swojej inteligencji? Po pierwsze możemy poznać swoje IQ czyli iloraz inteligencji. Większość ludzi posiada iloraz w granicach 85-115. Wynik wyższy świadczy o powyżej przeciętnych możliwościach umysłowych. Testy na podstawie których możemy oszacować iloraz inteligencji można znaleźć w internecie, czasami publikuje je prasa. Warto jednak wybrać się do psychologa który z przeprowadzonego testu wyciągnie wiele więcej informacji np. o naszej pamięci, umiejętności logicznego rozwiązywania problemów, znajomości reguł życia społecznego, tempie pracy umysłowej, orientacji przestrzennej, zdolności analitycznego i syntetycznego myślenia i innych. Najnowsze trendy w psychologii głoszą, że istnieje nie jedna ale wiele inteligencji.

H.Gardner wyróżnił ich 7:

- Inteligencja językowa - przydatna nam w czytaniu, pisaniu, rozumieniu wypowiedzi słownych,

- Inteligencja logiczno-matematyczna - przydatna w prowadzeniu operacji matematycznych, prowadzeniu ksiąg rachunkowych czy programowaniu informatycznym,

- Inteligencja przestrzenna - używana przy przemieszczaniu się, czytaniu map, przydatna np. kierowcom, osobom zajmującym się rozmieszczeniem towarów w magazynie,

- Inteligencja muzyczna - używana do gry na instrumentach, śpiewu, komponowania i rozpoznawania utworów muzycznych,

- Inteligencja cielesno - kinestetyczna - przydatna w sporcie, tańcu, operowaniu maszynami,

- Inteligencja interpersonalna - używana w kontaktach z innymi ludźmi szczególnie gdy próbujemy zrozumieć czyjeś zachowanie, motywy lub emocje,

- Inteligencja intrapersonalna - używana w poznaniu samego siebie, stanowi podstawę naszego rozumienia kim jesteśmy.

Korzystamy po trochę z każdej z nich.

Nasza inteligencja pozwala poradzić sobie z naszym wnętrzem - kierować wolą, uczeniem się, rozwojem; pozwala nam korzystać z doświadczeń życiowych oraz poszukiwać nowych, a wreszcie wiąże nas ze światem zewnętrznym pozwalając zaadoptować się do nowego środowiska. Aby planować ścieżkę kariery, rozwoju albo odkryć źródło swoich sukcesów lub porażek warto więc dowiedzieć się czegoś więcej o sobie.


Joanna Zawadzka, ekspert edu.edu.plDołącz do nas!