Możliwości nauki obcokrajowców w szkołach austriackich

Czytaj także:

» Edukacja w Austrii Austria

Wymagania
W większości przypadków nie istnieją żadne poważniejsze ograniczenia dotyczące uczniów z zagranicy chcących rozpocząć naukę w szkołach austriackich.
Regulacje związane z pobytem
Formalności związane z pobytem załatwiane są w Austrii w odpowiednich placówkach dyplomatycznych.
Wymagania językowe
Jeśli chodzi o naukę w szkołach państwowych i prywatnych uczniowie musza posiadać udokumentowaną dobrą znajomość języka niemieckiego. Zazwyczaj wystarczy 3 lata nauki w szkole lub świadectwo ZD Zertifikat Deutsch. Niektóre szkoły mogą wymagać zdania egzaminu językowego.


Marcin Górzyński edu.edu.pl


Dołącz do nas!