Na wszelki wypadek

Polisa dla wychowawcy

Osoby, które opiekują się dziećmi podczas zorganizowanych wyjazdów, powinny mieć polisę odpowiedzialności cywilnej. Jeśli takiego ubezpieczenia nie wykupił organizator wyjazdu, wychowawca powinien zrobić to we własnym zakresie.


Polisa odpowiedzialności cywilnej (OC) gwarantuje, że jeśli podczas wyjazdu dziecko ulegnie wypadkowi z winy wychowawcy (np. z powodu braku nadzoru), nauczyciel nie będzie musiał wypłacać odszkodowania z własnej kieszeni. Większość dzieci i młodzieży ma wprawdzie polisy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) wykupione przez szkołę. Nie wszystkie szkoły ubezpieczają jednak uczniów w pełnym zakresie. Niektóre kupują polisy NNW chroniące uczniów tylko podczas zajęć szkolnych, zajęć organizowanych przez szkołę oraz w drodze do i ze szkoły.


Ale nawet jeśli dziecko ma polisę NNW i otrzyma z niej świadczenie, rodzice mogą dochodzić odszkodowania również od wychowawcy. Muszą oczywiście wykazać, że nie zadbał on wystarczająco o bezpieczeństwo swoich podopiecznych, na przykład nie pilnował ich. Gdy wina wychowawcy zostanie udowodniona, będzie musiał wypłacić odszkodowanie, chyba że posiadał polisę OC - wtedy zrobi to za niego towarzystwo ubezpieczeniowe.


Składka za ubezpieczenie OC wychowawcy kupowane na miesiąc zależy od towarzystwa. Na przykład w PZU przy sumie gwarancyjnej 5 tys. dolarów (ok. 20 tys. zł) trzeba zapłacić od 5 do 6,4 dolara. Cena zależy od tego, czy wychowawca jest doświadczonym nauczycielem, czy na przykład studentem, a także od miejsca wyjazdu. Przy sumie gwarancyjnej 10 tys. dolarów (ok. 40 tys. zł) składka wynosi 8,25-10,25 dolara. W Ergo Hestia przy sumie gwarancyjnej 10 tys. zł za ubezpieczenie OC trzeba zapłacić 7,5 zł, przy sumie 20 tys. zł - 9,75 zł, a przy sumie 100 tys. zł -18,75 zł.


Przedstawiciele towarzystw ubezpieczeniowych podkreślają, że wielu opiekunów, aby zapłacić jak najmniejszą składkę, decyduje się na niskie sumy ubezpieczenia, które mogą okazać się niewystarczające do pokrycia ewentualnych roszczeń. Ich zdaniem, aby opiekun mógł czuć się bezpieczny, powinien kupić polisę gwarantującą wypłatę do 100 tys. zł.


Źródło: Rzeczpospolita


Dołącz do nas!