Podróże językowe. Dlaczego warto uczyć się języka za granicą?

W dzieciństwie uczymy się naszego ojczystego języka w sposób naturalny, szybko i bez wysiłku. Sprawność dzieci w nabywaniu nowych umiejętności ma uwarunkowanie zarówno biologiczne jak i społeczne. Mózg człowieka w pierwszych latach życia jest bardo chłonny a w jego rozwoju istnieją stadia przeznaczone na zdobywanie specyficznych umiejętności, w tym języka. Małe dzieci uczą się tak szybko również dlatego, że w okresie przyswajania mowy nie znają jeszcze mechanizmu porównywania własnych osiągnięć z osiągnięciami lub możliwościami innych. Nie są one zatem hamowane poczuciem skrępowania wynikającym ze świadomości popełnianych błędów. W normalnych warunkach uczą się one w zabawie, w relacji z najbliższym, pełnym uczucia otoczeniem.
Kiedy dorastamy, nauka języków obcych wymaga pracy, czasu i intensywnych ćwiczeń. Może okazać się, iż w stosunku do zaangażowania i kosztów skutek jest niewspółmiernie mały. Człowiek dorosły nie posiada chłonności dziecka a w jego doświadczeniu językowym istnieje już ?matryca poznawcza? określona przez strukturę ojczystego języka. Porównuje on swoje umiejętności z innymi i dostrzega różnicę w swobodzie ekspresji we własnym języku i nowym języku, który poznaje, z ujemnym dla tego ostatniego skutkiem.
Naturalnej łatwości przyswajania języka przez dzieci przeciwstawia się naukę języków obcych w szkole i na kursach gdzie główny ciężar kładziony jest zwykle na zdobywanie wiedzy tzw. metajęzykowej czyli na poznawanie reguł gramatyki.
Sposobem na skuteczną, przyjemną i szybką naukę może być odbycie kursu zagranicą, w ojczyznie danego języka. Przebywanie w obcym kraju pozwala na ?zanurzenie się? w jego języku i na całkowite oderwanie, choć na pewien czas, od dominacji języka ojczystego. Konieczność radzenia sobie w nowym otoczeniu mobilizuje naszą skuteczność. I tak np., musimy kupić sobie coś do jedzenia, zapytać o drogę, dojechać gdzieś autobusem. Większość szkół językowych pomoga uczniom w znalezieniu zakwaterowania, np. w rodzinach, w których muszą oni porozumiewać się tylko w obcym języku. Konieczność nie tylko mobilizuje do szybszego uczenia się, ale i rozwija tę składową znajomości języka, którą jest słuchanie ze zrozumieniem. Umiejętność tę bardzo trudno jest przekazać i zdobyć na najlepszych nawet kursach.
Kolejną zaletą nauki zagranicą jest to, że pozwala ona na ciągły kontakt z danym językiem. Samo przebywanie w obcym kraju, choć niezwykle cenne dla nauki, nie wystarcza jednak do poprawnego posługiwania się obcym językiem. Niebezpieczenstwem może być to, że przyswojone z błędem słowa i zwroty bardzo szybko się w takich okolicznościach utrwalają i ciężko jest je potem skorygować. Uczęszczając na kurs języka uczymy się na nim reguł gramatycznych, uczymy się nie tylko mówić, ale i mówić poprawnie. Wiedza, którą przyswajamy na lekcjach może być bez zwłoki sprawdzona w praktyce, w kontakcie z codziennym życiem, a to co "wpadło nam w ucho" poza murami szkoły korygowane jest w razie potrzeby przez nauczyciela, natychmiast, zanim błąd zdąży się utrwalić.
Kursy odbywane zagranicą pozwalają połączyć przyjemne z pożytecznym. Implikują podróżowanie, oderwanie od codziennych przyzwyczajeń i obowiązków, otwarcie na kulturę i atmosferę kraju, którego języka chcemy się nauczyć, poznanie nowych ludzi, zawarcie przyjaźni, rozwijanie pasji i zainteresowań. Szkoły wykorzystują ten atut i często w ich ofercie pojawiają się dla zainteresowanych kursy dodatkowe, takie jak kursy kuchni regionalnej, malarstwa, historii lub historii sztuki oraz wiele innych. Organizują one również wycieczki, wypady do kina, teatru czy resteuracji, dostarczają informacji o wydarzeniach kulturalnych.
Żeby coś poznać, lepiej samemu się z tym zetknąć niż usłyszeć o tym od innych.


Agnese Siwek edu.edu.plDołącz do nas!