Studia w USA - standardowe testy

Wszyscy ubiegający się o przyjęcie na uczelnie amerykańskie powinni zdać odpowiednie testy potwierdzające przygotowanie językowe i merytoryczne do studiów. Uczelnie amerykańskie nie organizują egzaminów wstępnych. Najbardziej selektywne szkoły mogą zorganizować rozmowę kwalifikacyjną. Testy zastępują zatem egzaminy wstępne na wyższe uczelnie.

Centrum Doradztwa Edukacyjnego nie jest organizatorem testów amerykańskich, ani miejscem gdzie testy się odbywają. Nie prowadzimy też rejestracji osób chcących zdawać testy. Rola nasza polega na udostępnianiu biuletynów informacyjnych zawierających karty rejestracyjne i wyjaśnianiu ewentualnych wątpliwości dotyczących trybu rejestracji oraz do udostępniania materiałów informacyjnych.

W Polsce działa centrum egzaminacyjne w Warszawie gdzie testy można zdawać metoda kompuetrową. Poza Warszawą w Poznaniu, Gdańsku i Łodzi test można zdawać metodą papierowo-ołówkową Aktualne informacje na temat dat testów znajdują się na stronie internetowej organizatora www.ets.org/toefl

UWAGA!
Poza Polską testy TOEFL, GRE, GMAT i USMLE można zdawać metodą komputerową w Berlinie, Budapeszcie Pradze i Wilnie.

TOEFL - Test of English as a Foreign Language
TOEFL jest obowiązkowym egzaminem potwierdzającym znajomość języka angielskiego u kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia w Stanach Zjednoczonych. Test papierowy punktowany jest w skali od 0 do 677, test komputerowy odpowiednio od 0 - 300. Większość szkół amerykańskich akceptuje wyniki 550 (wersja papierowa) i 213 (wersja komputerowa), jako potwierdzenie dobrej znajomości języka angielskiego. Wynik testu ważny jest przez dwa lata od daty zdawania, w przypadku kiedy upływa termin należy test powtórzyć.

TOEFL zdawany jest także na potrzeby krajowe (jako potwierdzenie znajomości języka przy ubieganiu się o pracę w firmie zagranicznej) wtedy jego wynik nie ulega dezaktualizacji po upływie dwu lat.

Aktualne informacje o TOEFL dostępne są na stronie www.ets.org/toefl

TWE
Zdawany razem z TOEFL. Polega na napisaniu eseju na zadany temat w ciągu 30 minut. Szczegółowe informacje na stronie www.ets.org/toefl

SAT I - Test ogólny
Kandydaci na studia I stopnia (Undergraduate Studies - 4 letnie programy studiów w 600 dziedzinach w koledżach i uniwersytetach) - na które aplikują polscy absolwenci szkół średnich posiadający maturę zdają SAT I, podobnie jak Amerykanie. SAT I składa się z części matematycznej i werbalnej - każda z części oceniana jest oddzielnie w skali 200 - 800 punktów. Łączny wynik jest sumą ilości punktów uzyskanej z obu części i określa on poziom wiedzy ogólnej kandydata. Wynik SAT I w wysokości 1100 punktów jest akceptowany przez najbardziej selektywne uczelnie amerykańskie. Szkoły zamieszczają w swoich informatorach średni wynik przyjmowanych studentów w celu zorientowania kandydatów o wymaganiach szkoły w tym zakresie. SAT I określa logiczność myślenia i poziom wiedzy ogólnej kandydata na studia w USA. Test administrowany jest w Warszawie podobnie jak w innych krajach 6 razy do roku. Należy zaopatrzyć się w formularz zgłoszeniowy w naszym Centrum i po zarejestrowaniu się w CITO/Prometric Testing Centre w Arnhem, Holandia można zdawać go w Szkole Amerykańskiej na ul. Warszawskiej 202, Konstancin-Jeziorna, tel. 48-22-702-8500.

Szczegółowe informacje o SAT I dostępne są na stronie www.collegeboard.com

SAT II - test z poszczególnych przedmiotów
SAT II wymagany jest przez najbardziej selektywne uczelnie amerykańskie od kandydatów na studia I stopnia (4 letnie programy kończące się tytułem Bachelor's (B.A, B.Sci.). Test ten można zdawać z następujących dziedzinach: test pisemny z języka angielskiego, literatura anglojęzyczna, historia USA, historia powszechna, matematyka - (poziom wyższy i niższy), biologia, chemia, fizyka, języki: chiński, francuski, niemiecki, hebrajski, włoski, japoński, koreański, łacina, hiszpański. Test z każdego z przedmiotów trwa 60 minut. Oceniany jest w skali od 200 do 800 punktów z każdego przedmiotu.

Materiały przygotowawcze i biuletyny informacyjne dostępne w Centrum.

Rejestracja podobnie jak SAT I - daty te same. Uwaga - niektóre testy nie odbywają się we wszystkich terminach. Szczegóły w informatorze i na stronie internetowej www.collegeboard.com

GRE - test ogólny
Kandydaci na studia podyplomowe w USA zdają ten egzamin bez względu na kierunek studiów. Wyjątek stanowią tu absolwenci studiów medycznych i prawniczych.

Test zdaje się metodą papierowo - ołówkową w Centralnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli. Biuletyn informacyjny dostępny w naszym Centrum Doradztwa Edukacyjnego.

Szczegółowy opis testu na stronie internetowej www.gre.org. Obecnie test organizowany jest dwa razy do roku.

GRE - testy przedmiotowe
Test zdaje się metodą papierowo - ołówkową, z dwunastu przedmiotów, trzy razy w ciągu roku. Informacja o teście dostępna w naszym Centrum.

Szczegóły w biuletynie i na stronie internetowej www.gre.org

GMAT - test wstępny do szkół typu MBA
Test zdaje się w Polsce metodą papierowo - ołówkową dwa razy w roku.

Szczegóły w biuletynie i na stronie www.gmat.org.

LSAT - test wstępny do szkół prawniczych
Wszyscy ubiegający się o przyjęcie do szkół prawniczych powinni przystąpić do tego testu. Test sprawdza rozumienie tekstu pisanego, myślenie analityczne i logiczność rozumowania oraz umiejętność poprawnego wypowiadania się na piśmie. Test nie odbywa się w Warszawie. Wszelkie informacje na temat rejestracji i szczegóły dotyczące testu na stronie internetowej www.lsat.org

MCAT - test wstępny do Szkół Medycznych
Test obejmuje następujące części tematyczne: nauki fizyczne, biologiczne i poprawność wypowiedzi ustnej na zadany temat. Test nie odbywa się w Polsce. Szczegóły na stronie internetowej: www.aamc.org

USMLE - egzamin licencyjny dla lekarzy
Absolwenci uczelni medycznych chcący praktykować w USA i lekarze pragnący odbyć staż w klinikach amerykańskich powinni zdać składający się z trzech części test.

Aktualne informacje na stronie internetowej www.ecfmg.org


Źródło: Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta


Dołącz do nas!