Dostęp do edukacji

Czytaj także:

» Najlepiej w Danii Dania

Dania jest bardzo dobrze przygotowana do kształcenia obcokrajowców. Nieznajomość duńskiego nie jest przeszkodą – uczniowie i studenci mają szeroki wybór zajęć prowadzonych w języku angielskim. Specjalnie dla nich przygotowano także intensywne kursy duńskiego. Po ich ukończeniu zdaje się egzamin potwierdzający znajomość języka, a wtedy droga na wszystkie zajęcia stoi otworem. Edukacja jest w większości darmowa, jednak cudzoziemcy muszą zazwyczaj mieć odpowiednie zabezpieczenie finansowe. Aby dostać się np. na studia wyższe, trzeba także posiadać odpowiednik duńskiego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkoły średniej – w naszym przypadku jest to oczywiście matura. Studenci i uczniowie z zagranicy mogą także korzystać z pomocy socjalnej przewidzianej dla młodzieży kształcącej się pod warunkiem posiadania pozwolenia na pobyt.


Agnieszka Dobosz edu.edu.plDołącz do nas!