Najlepiej w Danii

Dania

Duński system edukacyjny ma opinię jednego z najlepszych w Europie. Jednak nie tylko z tego powodu warto zastanowić się nad nauką w Danii. W kraju tym mieszka, uczy się i pracuje zaskakująco dużo cudzoziemców, dlatego też system oświatowy jest doskonale przygotowany dla uczniów czy studentów z innych krajów. Może właśnie dla Ciebie?

System szkolnictwa
System szkolnictwa w Danii obrazuje tabela:
Szkolnictwo podstawoweSzkolnictwo średnieSzkolnictwo wyższe
FolkeskoleGymnasiumErhvervsskoleSektor uniwersyteckiSektor pozauniwersytecki
Tesnisk SkoleHandelsskoleInne
Szkolnictwo podstawowe
Szkoła podstawowa (Folkeskole) jest obowiązkowa i trwa 9 lat. Dzieci zaczynają ją w wieku 7 lat, mogą jednak rok wcześniej uczęszczać do odpowiednika naszej zerówki – tak samo jak u nas nieobowiązkowego. Istnieje również możliwość pozostania w Folkeskole rok dłużej – trwa ona wtedy 10 lat. W takim wypadku uczeń otrzymuje Folkeskolens 10 -klasse prøve – specjalne świadectwo ukończeniu dziesięciu klas. Jeśli wybrał wariant krótszy, musi zadowolić się Folkeskolens Afgangsprøve. Warto chyba zwrócić uwagę na ciekawe przedmioty, które odróżniają duńskie szkoły od naszych podstawówek. Uczniowie już na tym elementarnym poziomie edukacji poznają zasady zdrowego życia, dowiadują się o różnych możliwościach kształcenia wyższego, a co najciekawsze – zdobywają informacje o rynku pracy i jego zapotrzebowaniach. Każdy z uczniów obowiązany jest także zrobić prawo jazdy.
Szkolnictwo średnie
Po ukończeniu podstawówki, uczący się w Danii ma kilka możliwych dróg dalszego kształcenia do wyboru. Po pierwsze więc może kształcić się w dwu- lub trzyletnim Gymnasium, które oferuje ogólną edukację i jest przede wszystkim przygotowaniem do studiów wyższych. Innym rozwiązaniem są szkoły zawodowe – Erhvervsskole. Ich oferta jest dosyć duża i obejmuje szkoły techniczne (Tesnisk Skole), ekonomiczne (Handelsskole) oraz inne, które kształcą swoich uczniów w konkretnym zawodzie. Prawie połowę czasu przeznacza się w nich na praktyczne zdobywanie umiejętności. Nauka w szkołach zawodowych trwa przeważnie 3-4 lata.
Szkolnictwo wyższe
Duński system szkolnictwa wyższego składa się z sektora uniwersyteckiego i pozauniwersyteckiego. O przyjęcie na studia decydują oceny z egzaminu maturalnego.

Sektor uniwersytecki

Obejmuje kilkanaście uniwersytetów. Pięć z nich oferuje kształcenie w wielu różnych dziedzinach, pozostałe są wyspecjalizowane – na każdym z nich możemy studiować inną dziedzinę wiedzy. Do wyboru mamy przede wszystkim uczelnie techniczne, pedagogiczne, medyczne, artystyczne i ekonomiczne. Sektor uniwersytecki oferuje studia na trzech poziomach – trzyletnie licencjackie (Bachelorgrad), pięcioletnie magisterskie (Magistergrad) i trzyletnie doktorskie (Doktorgrad). Programy studiów w tym sektorze kładą bardzo mocny nacisk na inicjatywy naukowe i badawcze samych studentów.

Sektor pozauniwersytecki

Obejmuje ponad 150 wyspecjalizowanych placówek oferujących różnorodne programy kształcenia zawodowego. Nauka w nich może trwać 2 lata (krótki cykl) albo 3-4 lata (średni lub długi cykl).

Państwowe szkolnictwo wyższe jest finansowane przez rząd i także przez niego zarządzane. Każda z placówek edukacyjnych ma wprawdzie sporą autonomię, ale musi także dostosowywać się do ogólnych przepisów i zarządzeń. Studiowanie w szkołach państwowych jest bezpłatne. Uczelnie prywatne nie mają takich ograniczeń, powinny jednak otrzymać rządową akredytację gwarantującą ich wysoki poziom.
Kształcenie na odległość
Oferuje je coraz więcej duńskich placówek. Komunikacja odbywa się przez Internet, uczniowie i nauczyciele mają oprócz tego dwa albo trzy zjazdy w semestrze.
Kształcenie ustawiczne
Jest to bardzo popularna forma nabywania nowych umiejętności i podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Nauka na kursach dla dorosłych jest bardzo często bezpłatna lub opłaty są bardzo niskie. Oferta zajęć jest bardzo duża i zróżnicowana – od kursów językowych, przez komputerowe, do ekonomicznych czy prawnych. Możemy także wybrać, jak długo zamierzamy się dokształcać – w zależności od tego można zapisać się na kilkutygodniowy kurs albo roczne (lub nawet kilkuletnie) studium.


Agnieszka Dobosz edu.edu.plDołącz do nas!