System edukacji wyższej w Niemczech

Niemcy

Typy wyższych instytucji edukacji
Universität – uniwersytet
Technische Universität – politechnika
Pädagogische Hochschule – wyższa szkoła pedagogiczna
Kunsthochschule / Musikhochschule – wyższa szkoła artystyczna/wyższa szkoła muzyczna
Fachhochschule – wyższa szkoła zawodowa
Rok akademicki
Okres trwania: od października do lipca
Języki wykładowe
niemiecki, angielski
Rodzaje studiów
„Nie-uniwersyteckie” studia wyższe (techniczne / zawodowe):
Poziom nie-uniwersytecki
Nauka ma miejsce w wyższych szkołach zawodowych i akademiach (Höhere Fachschulen i Akademien). Te instytucje oferują zaawansowane studia techniczne osobom, które zdały maturę (Abitur) albo uzyskały Fachhochschulreife, i mają co najmniej dwa lata praktycznego doświadczenia. Kursy zawierają okresy praktycznego treningu i trwają od trzech do czterech lat. Pomyślne zakończenie kursów prowadzi do zdobycia tytułu w danej specjalizacji. Po zakończeniu nauki student otrzymuje odpowiednie świadectwo.

Akademie zawodowe (Berufsakademien) istnieją w 8 landach. By rozpocząć naukę wymagane są świadectwa z poprzednich lat nauki (der Zeugnis Allgemeinen Hochschulsreife, fachgebundene Hochschulreife albo Fachhochschulreife) razem z kontraktem treningu z przedsiębiorstwem. Studenci na studiach są rejestrowani przez przedsiębiorstwo odpowiedzialne za ich trening. Kursy obejmują okresy studiów teoretycznych z okresami praktyki zawodowej. Na końcu kursu, studenci otrzymują kwalifikacje dla wykonywania określonego zawodu, np. Diplom - Ingenieur z inżynierii, Diplom - Betriebswirt z zarządzania. Słowo Berufsakademie (albo litery BA) jest dodane do tego tytułu, by odróżnić te studia od innych form wyższej edukacji.

Fachhochschulen oferują ukierunkowane użytkowo kursy głównie w dziedzinach inżynierii, ekonomii, nauk społecznych, administracji. Dyplom ukończenia (Diplomgrad) jest przyznany po egzaminie dyplomowym (Diplomprüfung), np. Diplom - Ingenieur (FH). Inicjał "FH" jest dodany do dyplomu z wyższych szkół zawodowych. Według Regelstudienzeit (okres czasu zdefiniowany dla każdego programu nauki), program w Fachhochschulen powinien zostać zakończony w 6/8 semestrów (2 semestry = 1 roku nauki), włącznie (lub nie) z semestrami praktycznymi. Powodzenie na końcowym egzaminie zwykle kwalifikuje kandydata do pracy w określonym fachu. Niektóre Fachhochschulen zaadoptowały podobne podejście do Berufsakademien, szczególnie w inżynierii i zarządzaniu i wprowadziły "studia połączone z praktyką" (Studiengänge im Praxisverbund). Studenci szkolą się albo zawierają umowy z pracodawcami. Dyplom (Diplomgrad), do którego dodawane jest słowo Fachhochschule przyznane jest na zakończenie studiów. Fachhochschulen przyznają również tytuły Bachelor i Master.
Poziom uniwersytecki
Poziom uniwersytecki, etap I: Grundstudium

Studia podstawowe (Grundstudium), zwykle trwają w uniwersytetach cztery semestry (2 lata) i kończą się tzw. pośrednim egzaminem (Diplom - Vorprüfung, Zwischenprüfung). Ten egzamin daje prawo, by kontynuować naukę w etapie II (Hauptstudium). Stopień na tym etapie nie jest przyznany. Od 1998, podstawowy wyższy stopień edukacji, Bachelor (albo Baccalaureatus) został wprowadzony w uniwersytetach i Fachhochschulen i wymaga minimum trzech lat studiów (maksymalnie cztery lata).

Poziom uniwersytecki, etap II: Hauptstudium

Etap II składa się z zaawansowany studiów (Hauptstudium) prowadzących do końcowego egzaminu. Hauptstudium zwykle trwa pięć lub więcej semestrów i prowadzi do uzyskania dyplomu (Diplom). Magister jest przyznany przez uniwersytety na podstawie egzaminu na magistra. Studia obejmują albo dwa równoważne, główne tematy albo połączenie jednego głównego i dwóch mniejszych tematów. Jako pierwszy stopień, Magister zwykle jest przyznany jako Magister Artium / MA bez wyszczególniania indywidualnych tematów. Stopień magistra może też zostać przyznany na końcu jednego albo dwóch rocznych, odbywanych po zakończonych studiach, studiów następujących po zdobyciu pierwszego stopnia. Obok systemu jednowarstwowego, system dwuwarstwowy prowadzi do BA / BSc po trzech, czterech latach i MA / MSc po kolejnych dwóch latach.


Poziom uniwersytecki, etap II: Promotion

Studia doktorskie są możliwe tylko na uniwersytetach (Universitäten).Okres studiów doktorskich, znanych jako Promotion, składa się z dwóch do czterech lat niezależnych badań i obrony pracy idącej za nagrodą (Diplom / Erstes Staatsexamen / Magister Artium). Tytuł doktora (Doktor) jest przyznany w oparciu o napisaną pracę i albo ustny egzamin albo obronę pracy. Habilitacja (Habilitation) jest prawem do prowadzenia zajęć dydaktycznych na wyższej uczelni i prac badawczych. Jest przyznawana przez instytuty uniwersytetów i równoważne wyższe instytucje naukowe, zwykle na podstawie kolejnej pracy i publicznego wykładu wraz z dyskusją naukową.
Nietradycyjne studia
Studia na odległość

Studia na odległość podlegają zatwierdzeniu przez Staatliche Zentralstelle für der Fernunterricht der Länder Bundesrepublik Deutschland ( centralę do spraw nauki na odległość). Studia prowadzące do dyplomu (Diplom) i tytułu magistra (Magister) są oferowane przez Fernuniversität Hagen, niektóre wyższe szkoły zawodowe (Fachhochschulen) i pewną liczbą instytucji. Stowarzyszenia nauki na odległość są umieszczone w Fachhochschulen tylko w części regionów. W dodatku, Akademiker - Gesellschaft für Erwachsenenfortbildung prowadzi szkołę wyższą dla pracowników (Hochschule Berufstätige), prywatną, uznawaną przez państwo, która oferuje wyższą edukację dla zatrudnionych w Rendsburg i Stuttgarcie, w tym między innymi studia na kierunku zarządzanie.


Kształcenie ustawiczne

13 landów ma określoną legislację o kontynuacji edukacji (Weiterbildung). Poza tym wyższe akty dotyczące edukacji zawierają regulacje, pozwalające na rozwój wyższej edukacji na poziomie akademickim. W większości landów, akty pozwalają, aby osoby zatrudnione otrzymały dni wolne od pracy (zwykle 5 dni), każdego roku, w pełni płatne, żeby kontynuować edukację.

Wyższa edukacja pracowników

Kontynuowanie edukacji zawodowej jest w Niemczech umożliwione m.in. matkom, które wzięły wolne, by wychować rodzinę, aby mogły wrócić do pracy. Jest ono oferowane przez same przedsiębiorstwa, przez przemysłowe i biznesowe stowarzyszenia oraz izby, związki handlowe i Volkshochschulen (miejscowe centra edukacji dorosłych).


Marcin Górzyński edu.edu.pl


Dołącz do nas!