Nauka w Europie

Wraz ze wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej otworzyły się przed nami zupełnie nowe perspektywy - również w dziedzinie edukacji. Coraz więcej młodych ludzi wyjeżdża, aby za granicą kontynuować naukę, a także poznawać języki i kulturę naszych bliższych i dalszych sąsiadów. Dlatego właśnie przygotowaliśmy nowy cykl artykułów poświęconych nauce w krajach członkowskich Unii. Dzięki niemu poznacie systemy edukacyjne państw wspólnoty oraz dowiecie się więcej o prawach cudzoziemców do edukacji.

Zaczynamy już jutro artykułem o szkolnictwie niemieckim. Kolejne kraje omawiane będą co tydzień. Ale na początek kilka informacji wstępnych o polityce edukacyjnej Unii Europejskiej.

Jeśli chodzi o oświatę, UE zostawia dużą autonomię każdemu z państw członkowskich. Systemy edukacyjne są więc zróżnicowane, a każdy kraj samodzielnie odpowiada za ich formę oraz treść nauczania. Unia jako całość dba jedynie o dynamiczny rozwój sfery oświaty oraz płynne wymiany studentów i uczniów między krajami. Aby były one możliwe, wprowadzono specjalny Europejski System Transferu Punktów (w skrócie ECTS - European Credit Transfer System). Dzięki niemu dużo łatwiej można porównywać dyplomy oraz czas trwania studiów w różnych krajach. Nie ma więc już właściwie problemów z uznawaniem wspomnianych dokumentów w celach naukowych (np. żeby kontynuować edukację w innym kraju). Trzeba jednak zaznaczyć, że inaczej wygląda sprawa uznawania dyplomów w celach zawodowych - jest to dużo bardziej skomplikowane.

Unia Europejska przygotowała szereg programów, mających ułatwić międzynarodową współpracę w dziedzinie edukacji, usprawnić wymiany uczniów i studentów między krajami członkowskimi oraz służących rozpowszechnianiu języków europejskich. Programy te opisywaliśmy już w naszym portalu (zobacz link obok).

Młodzi obywatele Unii Europejskiej, którzy chcą uczyć się poza granicami swojego kraju, nie są więc pozostawieni sami sobie. Warto wiedzieć, jakie programy przygotowała wspólnota, a także jak wygląda edukacja w poszczególnych krajach członkowskich. Stąd właśnie nasz cykl - dzięki niemu dowiecie się więcej o możliwościach kształcenia za granicą i kto wie, może właśnie dla kogoś z Was stanie się to początkiem wspaniałej przygody. Bo nauka za granicą, oprócz wszystkich korzyści edukacyjnych, jakie ze sobą niesie, jest także z pewnością fantastycznym życiowym doświadczeniem, które na zawsze pozostaje w pamięci.


Agnieszka Dobosz edu.edu.pl


Dołącz do nas!