Studia w Wielkiej Brytanii

Prestiż i międzynarodowa atmosfera

Czytaj także:

» Nauka w Europie

Uniwersytet w Oxfordzie

Uniwersytet w Oxfordzie

Wszyscy doskonale wiemy z jakim prestiżem wiąże się zdobycie angielskiego dyplomu uczelni wyższej. Perspektywa wspaniałej pracy, możliwość edukowania się na bardzo wysokim poziomie, czy też szansa kontaktu z ludźmi o bardzo różnej narodowości. Wszystko to przyciąga każdego roku tysiące naszych rodaków na brytyjskie uczelnie. Przyjrzyjmy się trochę jak wygląda edukacja wyższego szczebla na Wyspach.

Podstawowe informacje

Czas trwania studiów
Studia w Wielkiej Brytanii odbywają się na zasadzie dwustopniowej. Pierwszy etap studiów to studia licencjackie lub inżynierskie trwające 3 lata, dające możliwość zdobycia tytułu licencjata czyli tzw. BA Degree. Następnie po zdobyciu BA Degree , student może kontynuować naukę na tej samej uczelni lub, co ważne, na jakiejkolwiek wybranej uczelni wyższej w Europie, po to aby w dalszej kolejności móc otrzymać kończąc po dwóch latach tzw. MA Degree. Takie kierunki jak medycyna, stomatologia, architektura trwają zazwyczaj parę lat dłużej.
Pomoc finansowa
Od stycznia 2012 roku zaszły pewne zmiany dotyczące wysokości czesnego na brytyjskich uczelniach. Rząd brytyjski wyciąga do studentów pomocną dłoń, oferując stypendia, pożyczki i różnego rodzaju granty, które mogą Nam pomóc w spłaceniu części czesnego.

Angielskie uczelnie oferują swoim studentom pożyczki, na której spłacenie student ma aż 25 lat. W ciągu tego okresu, student musi swój dług spłacić wyłącznie wtedy, kiedy pracując otrzymuje wynagrodzenie na pewnym, określonym poziomie pozwalającym na jego spłatę. W przeciwnym razie po tym okresie dług ulega przedawnieniu.

Dla studentów pochodzących z biednych rodzin , podobnie jak w Polsce, rząd brytyjski oferuje stypendium socjalne czyli tzw. maintanance grant. Dodatkowo oferowane są także stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce lub za szczególne osiągnięcie np. sportowe.

Wysokość stypendium wynosi zazwyczaj od 300 do 3000 GBP. Jak widać nie jest to wystarczająca suma na pokrycie w całości kosztów zakwaterowania, wyżywienia, dojazdów, książek, czy też artykułów piśmienniczych. Aby w całości pokryć tego typu koszty musimy przygotować się na minimalny wydatek wynoszący ok. 6000 GBP. Nie jest to mało, tym bardziej, że student nie zawsze ma wystarczającą ilość, aby pogodzić rzetelną naukę ( czyli długie godziny spędzane w bibliotece oraz wykonywanie różnego typu doświadczeń, analiz czy badań ) z pracą. Uczelnie doskonale o tym wiedzą i nie zawsze zgadzają się na pracę zarobkową studenta podczas studiów.

Nauka na Wyspach może być także bezpłatna . Studia licencjackie w Szkocji są w całości finansowane przez tamtejszy rząd. Po ukończeniu studiów na poziomie licencjata, musimy jednak uiścić jednorazową opłatę w wysokości 2 100 funtów, jako swojego rodzaju „zapomogę” na poczet tamtejszego szkolnictwa wyższego. Jeżeli nasze zarobki nie osiągną w tym czasie pewnego pułapu w wysokości 15 000 funtów rocznie, jednorazowa zapłata jest wtedy całkowicie anulowana.

Studia magisterskie czy doktoranckie w Szkocji odbywają się już, podobnie jak w Anglii czy Walii na zasadzie odpłatnej.

Stypendiami na szkockich uczelniach zajmuje się agencja SAAS, dzięki której nasze dalsze studia mogą być w niektórych przypadkach całkowicie refundowane.
Zakwaterowanie
Studenci pierwszego roku mają prawo do miejsca w akademiku. Dokładne informacje na ten temat przesyła uniwersytet , jeżeli aplikacja studenta została rozpatrzona pozytywnie i został on przyjęty na studia.
Dni otwarte uczelni
Pierwsza tura dni otwartych odbywa się zazwyczaj w grudniu i styczniu, przed wysłaniem przez studenta aplikacji. Następnie dla tych, którzy już wiedzą, że na pewno dostali się na uczelnię, w marcu, kwietniu i maju, odbywa się druga tura dni otwartych. Podczas takich dni student ma możliwość możesz porozmawiać z kadrą pedagogiczną i studentami, odwiedzić kampus, czy też sprawdzić zaplecze techniczne uczelni. Podobną funkcję jak dni otwarte spełnia tzw. tydzień integracyjny, poprzedzający rok akademicki, na którym przyszły student może także dowiedzieć się wielu ważnych informacji na temat swojej uczelni.
Podejście do studenta
Uczelnie w Wielkiej Brytanii bardzo indywidualnie podchodzą do studenta. Relacja student – profesor w Anglii zazwyczaj odbywa się na zasadzie bardzo partnerskiej. Student w każdej chwili może zwrócić się o pomoc do opiekuna kursu lub swojego osobistego tutora, który jest mu przydzielony. Dodatkowo w przypadku jakichkolwiek problemów student może skorzystać ze specjalnego biura pomocy mieszczącego się na terenie uczelni. Oczywiście nie należy sądzić, że student jest tu traktowany całkowicie ulgowo, gdyż wymagana jest także od niego pewna doza samodzielności oraz duża dawka samodzielnej pracy.

Możliwości studiowania obcokrajowców w Wielkiej Brytanii

Coś ze statystyk...
Zjawisko internacjonalizacji angielskiego szkolnictwa wyższego coraz bardziej upowszechnia się. Liczba obcokrajowców studiujących w UK to aż 800 000, z kolei studiujących Polaków mamy tam aż ok.7000. Liczby te stale rosną.
Rekrutacja
Rekrutacja na studia w Wielkiej Brytanii odbywa się głównie drogą internetową za pomocą UCAS (Universities and Colleges Admission Service) czyli organizacji będącej swojego rodzaju pomostem w kontaktach między studentem, a uczelnią. Aby rozpocząć proces aplikacji student powinien wypełnić wymagany formularz, na którym znajdą się między innymi dane osobowe, wyniki maturalne lub załączone certyfikaty językowe, oczywiście jeżeli student takowe posiada. Aplikacja trwa do 15 stycznia danego roku akademickiego. Wyjątkiem są uczelnie takie jak Oxford i Cambridge oraz kierunki takie jak medycyna czy stomatologia, gdzie proces rekrutacji trwa do 15 października. UCAS wysyła aplikację do wybranej przez studenta uczelni. Można wybrać aż 5 dowolnych kierunków. Oczywiście im wcześniej wyśle się aplikację, tym bardziej szanse dostania się na wymarzony kierunek zwiększają się. Po wysłaniu formularza musisz uiścić zapłatę w wysokości 15 funtów. Odpowiedź na aplikację przychodzi najpóźniej do 31 marca. W odpowiedzi możesz zostać poproszony o przystąpienie do zdawania egzaminu specjalistycznego lub możesz zostać zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną. Może oczywiście obyć się bez tego typu dodatkowych wymagań postawionych przez uczelnię, a twoja aplikacja może od razu zostać rozpatrzona pozytywnie.

Certyfikaty honorowane przez brytyjskie uczelnie to w przede wszystkim: CAE , CPE , TOEFL , IELTS

Jeżeli student nie spełnia postawionych przez uczelnię kryteriów przyjęcia na studia, dostępny jest szereg kursów. Trwają one zazwyczaj rok i pozwalają przygotować się do dalszej edukacji na uczelni wyższej.
Pomoc językowa
Jeżeli student obcokrajowiec ma problem z językiem angielskim, warto, aby skorzystał on z kursów doszkalających umiejętności językowe, oferowanych przez uczelnię. Takie kursy odbywają się przed lub w czasie studiów i pomagają w doskonaleniu języka nie tylko takiego, którego będziemy używać na co dzień, ale także pomagają w nabyciu słownictwa bardziej specjalistycznego, takiego jakie będzie nam potrzebne na danym kierunku. Zazwyczaj student może skorzystać z nich całkowicie bezpłatnie.

Zanim podejmiemy decyzję odnośnie uczelni jaką chcemy wybrać, warto dowiedzieć się wcześniej jaką reputację dana uczelnia posiada. Na stronie internetowej magazynów takich jak The Guardian czy też The Times znajdziemy różnego rodzaju rankingi, w tym także i te na temat studiów w Wielkiej Brytanii. Powodzenia!

Więcej informacji


Oto linki do przydatnych stron internetowych:

www.ucas.ac.uk - organizacja UCAS

www.direct.gov.uk -ważne informacje na temat pomocy finansowej dla studentów w Anglii

www.student-support-saas.gov.uk – SAAS czyli pomoc finansowa dla studentów w Szkocji

www.guardian.co.uk – magazyn pełen rankingów

www.thetimes.co.uk -magazyn

www.studylondon.ac.uk -oficjalny przewodnik po studiach w Londynie


Aleksandra Czech edu.edu.plDołącz do nas!