Szkolnictwo wyższe w Irlandii

Irlandia

Typy wyższych instytucji edukacji
University - uniwersytet
College - kolegium
Institute of Technology - politechnika
Rok akademicki
Okres trwania: od października do czerwca
Języki wykładowe
Języki: angielski, irlandzki
Rodzaje studiów
Poziom nie-uniwersytecki (uczelnie techniczne/zawodowe)
Wyższa techniczna i zawodowa edukacja jest oferowana przez Institutes of Technology (dawnej Regional Technical Colleges) i specjalizowane kolegia (colleges). Oferują one dwuletnie studia prowadzące do Certificate, trzyletnie prowadzące do Diploma i czteroletnie do Degree w inżynierii (Engineering) i studiach biznesowych (Studies Business), jak również specjalistyczne kursy.
Poziom uniwersytecki
Level Ortelius 1

Higher Certificate (HETAC) otrzymuje się po odbyciu jednorocznego kursu. Jest przyznawane wyłącznie przez Higher Education and Training Awards Council (HETAC). Świadectwo nie będzie przyznawane po czerwcu 2006.

Tradycyjne, przyznawane wcześniej, National Certificate (NCert) i National Diploma (NDip) były bardziej prestiżowymi nagrodami na tym poziomie i poświadczały dużo większy zakres wiedzy. W lipcu 2004, certyfikaty te zostały zastąpione właśnie przez Higher Certificate a w 2005 roku przez Ordinary Bachelors Degree.

Level Ortelius 2

Etap I: Licencjat

Głównym stopniem, do którego prowadzi wyższa edukacja w Irlandii jest tytuł bakałarza, który może, w pewnych przypadkach, być uzupełniony o profesjonalne kwalifikacje (Professional Degree). Długość studiów ogólnie waha się od trzech do czterech lat. Bachelors Degree może zostać przyznany jako Ordinary Bachelors Degree (dyplom bakałarza) albo Honours Bachelors Degree (dyplom z wyróżnieniem). Na weterynarii, architekturze i stomatologii nauka trwa pięć, na medycynie sześć.

Level Ortelius 3

Etap II: Magister

Drugi etap zdobywania wyższego wykształcenia obejmuje bardziej zaawansowane studia i prowadzi do tytułu magistra (Masters Degree). Te studia trwają minimum jeden rok po uzyskaniu tytułu bakałarza (Bachelors Degree).

Etap III: Doktorat

Do zdobycia PhD Degree wymagane są kolejne dwa-trzy lata badań po Degree Master. Niektóre stopnie są charakterystyczne dla danego regionu np. Degree Doctor Celtic Studies. który jest oferowany przez National University of Ireland.
Nietradycyjne studia


Studia na odległość

Oscail -The National Distance Education Centre (Narodowe Centrum Edukacji na Odległość) – mieści się w miasteczku uniwersyteckim Uniwersytetu w Dublinie (Dublin City University) i oferuje możliwość studiowania i kontynuowania profesjonalnych programów studiów.

Kształcenie ustawiczne

Krótkie i treściwe studia wraz z praktyką są dostarczone w politechnikach (Institutes of Technology) i kolegiach technicznych (colleges of technology) na określonych kierunkach
(np. przygotowujących do zawodu medycznego technika laboratoryjnego).


Marcin Górzyński edu.edu.plDołącz do nas!