Wielkie studia w małym Luksemburgu

Luksemburg

Typy wyższych instytucji edukacji
Centre Universitaire – centrum uniwersyteckie
Institut technologique – politechnika
Institut international – instytut międzynarodowy
Institut pédagogique – wyższa szkoła pedagogiczna
Rok akademicki
Okres trwania: od października do lipca
Języki wykładowe
Języki: francuski, niemiecki
Poziom nie-uniwersytecki
Studia Brevet de supérieur Technicien (BTS) są oferowane w dwóch liceach technicznych. BTS jest dwuletnim kursem szkoleniowym z zakresu marketingu, handlu zagranicznego, księgowania i zarządzania oraz sztuki filmowej.
Poziom uniwersytecki, pierwszy cykl
Pierwszy cykl studiów obejmuje dwa lata studiów na kierunkach humanistycznych i ścisłych na Centre Universitaire de Luxembourg. Dwuletnie studia są też oferowane z ekonomii.

W medycynie i farmacji dostępne są studia jednoroczne prowadzające do dyplomu nauk ścisłych (Certificat d'Etudes Scientifiques).

Studia trwające cztery lata oferuje Institut supérieur de Technologie de Luxembourg i kończą się one uzyskaniem tytułu inżyniera (Ingénieur Diplôme). Czteroletnia edukacja czeka również osoby wybierające pedagogikę na ISERP (Institut supérieur d'Etudes et de Recherches Pédagogiques) oraz socjologię na IEES (Institut d'Etudes éducatives et sociales). Nauka w tym placówkach prowadzi do tytułów: Certificat d'Etudes Pédagogiques i Diplôme d'Educateur.
Poziom uniwersytecki, drugi cykl
Podyplomowe studia pedagogiczne i prawnicze dla przyszłych nauczycieli i prawników są prowadzone na Centre Universitaire de Luxembourg. Tego typu studia tyle, że w zakresie prawa, ekonomii i politologii są oferowane przez Institut Universitaire International. Centre Universitaire oferuje także specjalizację w prawie europejskim (DESS).


Marcin Górzyński edu.edu.pl


Dołącz do nas!